top of page

Raziskave in Razprave

Odgovorni urednik: Matevž Tomšič, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Izdajatelj: FUDŠ
Pomočnica urednika: Urša Šinkovec
ISSN: 1855-4148
UDK: 3


Uredniški odbor:

 • Igor Bahovec -Univerza v Ljubljani

 • Suzana Žilič Fišer- Univerza v Mariboru

 • Diana-Camelia Iancu - National School for Political Studies and Public Administration

 • Daniel Klimovsky - Pavol Jozef Šafárik University in Košice

 • Krunoslav Nikodem - Univerza v Zagrebu

 • Rajesh K. Pillania - Management Development Institute, India

 • Susanne Kolb - University of Siegen

 • Matej Makaraovič - Fakulteta za uporabne družbene študije

 • Uroš Pinterič - Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

 • Janez Šušteršič - Univerza na Primorske

 • Beti Hohler - Višje sodišče v Ljubljani

 

 

Recenzije: Tamara Besednjak, Fakulteta za uporabne družbene študije

 

Založniške informacije
 

Revija R&R izhaja v elektronski obliki trikrat letno (februar, junij, oktober). Izdaja jo Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici; revija je brezplačno na voljo v elektronski obliki.

bottom of page