top of page

Research in Social Change

Odgovorni urednik: Emilian Kavalski, University of Western Sydney, Australia
Izdajatelj: FUDŠ
Pomočnica urednika: Mišela Mavrič - Fakulteta za uporabne družbene študije, Nova Gorica, Slovenia
ISSN: 1855-4202
UDK: 3


Uredniški odbor:

 • Rob Aitken - University of Alberta, Canada

 • Simone Arnaldi - University of Padua, Italy

 • Dimitar Bechev - University of Oxford, UK.

 • Paolo Farah - University of Milan, Italy

 • Sergio Fava - Lancaster University, UK

 • Silvia Ferreira - Coimbra University, Portugal

 • Anna Gasior Niemiec - Polish Academy of Science, Poland

 • Nikolai Genov - Free University Berlin, Germany

 • Henrik Halkier - Aalborg University, Denmark

 • Ana E. Juncos - University of Bath, UK

 • Umut Korkut - University College Dublin, Ireland

 • Matthew R.J. McCullock - Loughborough University, UK

 • Karolina Pomorska - Maastricht University, Netherlands

 • Emma J. Stewart - University of Bath, UK

 • Jacob Torfing - Roskilde University, Denmark

 • Lerna Yanik - Bilkent University, Turkey

 • Rajesh K. Pillania - Management Development Institute, India

 
 
Smernice

Research in Social Change je nova mednarodna revija, ki jo izdaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Gre za multidisciplinarno revijo, ki objavlja prispevke izključno v angleškem jeziku. Publikacija vključuje prispevke s področja družboslovnih znanosti in humanistike. Njihov namen je teoretsko in prakticno prikazati aplikativnost ter uporabnost družboslovnih znanosti. Ker je področje družboslovja in humanistike obsežno, RSC objavlja predvsem tematsko zaokrožene revije, ki obravnavajo specificno tematiko iz več zornih kotov, oziroma več disciplin. S tem RSC bistveno prispeva k interdisciplinarnemu razumevanju fenomenov v družbi ter prikazuje različne pristope k reševanju in razumevanju le-teh.

Teme RSC se navezujejo na sodobne spremembe, novonastale situacije v globalni, informacijski, multikulturni ter mobilni družbi. Kot takšna, RSC odpira nove teme in s tem nove pristope k raziskovanju družbenih sprememb.

RSC pokriva aktualne teme s področja zgodovine, pedagogike in izobraževanja, migracij in mobilnosti, znanosti in tehnologije (STS), antropologije, ekonomije, političnih znanosti ter drugih aplikativnih področij. Teme, ki jih RSC odpira so nove, relevantne in bodo zato tudi v prihodnosti zagotavljale umeščenost revije v mednarodni prostor.

 
 
Navodila sodelavcem

Revija Research in Social Change objavlja izvirne znanstvene članke. Vsi prispevki gredo skozi dva postopka anonimnih recenzij. Prispevki obsegajo 6,000 - 8,000 besed in povzetek do 100 besed. Prispevke lahko pošljete na misela.mavric at fuds.si.

Tukaj trenutno ni nobenega izdelka za prikaz.

bottom of page