top of page

Podrobnosti artikla

Del politične elite je uspel politično preživeti, izhajajoč iz oblastnih struktur »starega režima«, saj stranke naslednice nekdanje partije igrajo pomembno vlogo v večini postsocialističnih držav. Vendar se te stranke razlikujejo po stopnji reformiranosti. Tako so se bile tam, kjer so imele opraviti z močno protielito in so na prvih svobodnih večstrankarskih volitvah izgubile oblast (Poljska, Madžarska, baltske države, Slovenija), prisiljene kadrovsko, programsko in organizacijsko spremeniti in tako prilagoditi novim razmeram. Tam pa, kjer so tudi po svobodnih volitvah ostale na oblasti, je ostalo bolj pri simboličnih spremembah (denimo sprememba imena), pripravljenost na dejanske družbene reforme pa je bila majhna. Avtor v prvem delu obravnava splošne dileme in vprašanja, ki so povezana z mestom elit v sodobnih družbah. V drugem delu je na kratko prikazana vloga političnega sistema v procesu tranzicije družb nekdanjega socialističnega tabora. Tretji del govori o procesu oblikovanja političnih elit v postsocialističnih družbah, razmerjih med posameznimi frakcijami in odnosu politične elite do ostalih družbenih segmentov. V zadnjem delu pa avtor obravnava značilnosti politične elite v postsocialistični Sloveniji.

ELITE V TRANZICIJI

€ 20,00Price
Tax Vključeno
 • Avtor: Matevž Tomšič
  Izdajatelj: Fakulteta za uporabne družbene študije
  Leto izida: 2008
  Kraj izida: Nova Gorica
  Število strani: 239
  ISBN: 978-961-6718-04-2
  Cena: 20€ + poštnina

bottom of page