top of page

Podrobnosti artikla

Avtorje v prvem delu opredeljujejo namen in razloge, zaradi česar je monografija nastala. V knjigi skušajo predstaviti nekatere inovativne elemente, ki so pogosto vezani predvsem bolj direktno in morda celo politično nekorektne komentarje stanja na področju, ki ga obravnavajo. V drugem delu se avtorji osredotočijo predvsem na predstavitev razvoja Slovenske lokalne samouprave in temeljno zakonodajo na tem področju. Monografija predstavlja vrste, naloge, pogoj ustanovitve občin in proces ustanavljanja občin, prav tako pa tudi naloge in organizacijska strukturo občin. Z argumenti podrto branje o stanju v slovenski lokalni samoupravi je tako primerno za strokovnjake s tega področja, kot tudi za odgovorne predstavnike odločevalskih institucij. Avtorji kasneje na podlagi teoretske analize delovanja slovenskih občinskih uprav predstavljajo model novega upravljanja javnega sektorja in načela le-tega. Avtorji v tretjem delu poglobijo pisanje s praktično raziskavo glede kadrovskih potencialov, medobčinskim sodelovanjem, pomoči Evropske unije slovenskim občinam. Za lažjo predstavo bralcem avtorji pridobivanje občinskih sredstev iz Evropske unije predstavljajo na primeru Mestne občine Ljubljana. V četrtem poglavju avtorji predstavijo zakonski okvir finančnih virov občin, nato pa s poglobljeno raziskavo opišejo financiranje občin iz lastnih sredstev oziroma v kakšni meri se le-te financirajo in zaključijo z vprašanjem ali je nastanek občin v finančni perspektivi sploh smiseln. V petem delu monografije avtorji na podlagi predpisov, strategij in njihovih raziskav proučujejo komunikacijske blokade med občani, informacijsko tehnologijo in upravno kulturo. Predzadnji del monografije je namenjen predvsem razpravi avtorjev in teoretičnim opredelitvam regionalne samouprave v Sloveniji med razvojnim in političnim interesom. Več v knjigi Modernizacija slovenskih občinskih uprav: izbrane teme.

MODERNIZACIJA SLOVENSKIH OBČINSKIH UPRAV: IZBRANE TEME

€ 17,00Price
Tax Vključeno
 • Avtorji: Uroš Pinterič, Nina Benda, Ben Belak
  Izdajatelj: Univerzitetno raziskovalno središče Novo mesto
  Leto izida: 2008
  Kraj izida: Nova Gorica
  Število strani: 167
  ISBN: 978-961-92366-1-1
  Cena: 17€ + poštnina

bottom of page