top of page

Osnovno raziskovalno vprašanje je tako analiza ideoloških konstruktov in samoumevnih predpostavk, vezanih na cepljenje kot tako, s posebnim poudarkom na argumentih in politikah, ki se vežejo na legitimizacijo, legalizacijo in implementacijo cepljenja. 
Študija se deli na dva vsebinska sklopa, ki se medsebojno dopolnjujeta in nadgrajujeta:
a) družbeni vidiki medicine in cepljenja
b) ideološki konstrukti o cepljenju

V prvem sklopu - družbeni vidiki medicine in cepljenja – avtorica orisuje problematiko cepljenja v Sloveniji. Izpostavlja predvsem družbeno-politične vidike cepljenja: od zakonske ureditve cepljenja do diskurzov, ideologij in medijskega predstavljanja kritikov cepljenja.

Glavnina preverjanja in dokazovanja obeh tez pa je zajeta v drugem vsebinskem sklopu - ideoloških konstruktih o cepljenju. Tukaj je zbirka najpogostejših trditev o cepljenju skupaj z njihovo sistematično analizo.

IDEOLOŠKI KONSTRUKTI O CEPLJENJU

€ 33,00Price
Tax Vključeno
 • Znanstvena monografija
  Avtorji: Černič Mateja
  Izdajatelj: Vega
  Leto izida: 2018
  Kraj izida: Ljubljana
  Število strani: 462 str.
  ISBN:978-961-9691-06-3

bottom of page