top of page

Podrobnosti artikla

S širitvijo uporabe simulacije v različne sfere poslovanja se pojavljajo težnje po povezovanju simulacijskih modelov v različnih delih organizacije v skupen sistem, ki bi omogočal bolj obsežne simulacije poslovnih sistemov, hkrati pa s povečevanjem obsega simulacijskih modelov postaja skupina preko omrežja povezanih računalnikov čedalje bolj privlačna platforma za njihovo izvajanje. Pričujoča monografija predstavlja problematiko povezovanja distribuiranih simulacijskih modelov, t.j. simulacijskih modelov, ki tečejo na različnih lokacijah, in drugih aplikacij v distribuiran informacijski sistem in opisuje konkreten primer razvoja tehnologije za povezovanje, kjer so kot povezovalni elementi uporabljeni stacionarni in mobilni programski agenti, ki uporabljajo SQL za dostop do podatkovnih baz in XML kot vmesni format za pretvorbo med različnimi formati podatkov. Monografija predstavlja prispevek razširjanju uporabe računalniške simulacije v poslovnih sistemih za podporo odločanju in bralca na zanimiv način uvaja v področje načrtovanje programskih agentov.

DISTRIBUIRANI SISTEMI ZA PODPORO ODLOČANJU IN PROGRAMSKI AGENTI

€ 17,00Price
Tax Vključeno
 • monografska publikacija

  Avtor: Blaž Rodič
  Izdajatelj: Fakulteta za uporabne družbene študije
  Leto izida: 2008
  Kraj izida: Nova Gorica
  Število strani: 170
  ISBN: 978-961-6718-05-9

bottom of page